Digitalna transformacija podjetja Tribotim d.o.o.

V podjetju Tribotim smo v letu 2022 uspešno kandidirali na razpisu za razvoj digitalizacije poslovanja.

 

Namen prijave na razpis je bil razviti orodje za učinkovitejše poslovne procese v podjetju ter vpeljave on-line sistema za spremljanje stanja maziv pri naših partnerjih. Vpeljava novih orodij bo omogočila hitrejši pretok informacij med oddelki, hitrejše povratne informacije s terena ter izboljšala učinkovitost  delovnih procesov. 

Cilji operacije je večja konkurenčnost, digitalizacija poslovanja in prilagoditev digitalnim trgom, izboljšanje kompetenc zaposlenih v podjetju in povečanje dodane vrednosti na zaposlenega v podjetju ter izboljšati nadzor stanja maziv pri naših partnerjih.
Projekt znaša 159.201,00 EUR neto od tega znašajo lastna sredstva 59.201,00 EUR in nepovratna spodbuda 100.000,00 EUR.
Več informacij o evropski kohezijski politiki v Sloveniji je na voljo na spletni strani https://www.eu-skladi.si/.

 

"Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v okviru odziva Unije na pandemijo COVID-19."